Trollin työkalupakki

Lähde: Kauppalehti (Linkki)
Työkalupakin kirjoittajan haastattelu

Trollin työkalupakki: Sanakirja kertoo, mitä on doksaus, spleinaus, olkinukke ja kaasuvalotus
25.5.2019 13:32  päivitetty
Trollaaminen on kiusaamista, vaientamista ja pelottelua: näitä konsteja käytetään provosoimiseen.

Trolli tarkoittaa tahoa, jonka ensisijainen tarkoitus on ärsyttää, provosoida ja aiheuttaa ristiriitoja sekä eripuraa. Trollaus on kiusaamista, henkistä väkivaltaa ja toistuvaa kielteistä kohtelua. Kyseessä voi olla loukkaaminen, mitätöinti tai epäasiallinen arvostelu.
Keskustelua pyritään harhauttamaan sivuraiteelle esittämällä raflaavia väitteitä, väärää tietoa tai vaatimalla loputtomia vastauksia, jolla uuvutetaan vastapuoli. Yksittäinen harmillinen tapahtuma ei vielä ole kiusaamista. Sitä eivät myöskään ole erimielisyydet tai tiukka keskustelu, kunhan niissä ei mennä henkilökohtaisuuksiin tai asiattomuuksiin. Olennaista tilanteissa on kohteen kokemus, sillä tekijä ei välttämättä aina ymmärrä toimineensa ikävällä tavalla.

Trolli voi olla automaattinen botti, turhautunut tavis tai yhteiskunnallisesti merkittävä henkilö: konsultti, tutkija tai jopa ministeri. Olisiko Yhdysvaltojen presidentti nyt joku muu, mikäli valintaa puoltavien lisäksi myös sitä vastustavat eivät olisi voimistaneet trollaavia viestejä niitä jakamalla?

Trollin taktiikkapakki

Trolli ammentaa niin ikiakaisesta retoriikasta kuin uudesta valikoimasta tapoja ärsyttää vastapuolta. Taitava trolli yhdistää taktiikoita ja niiden erinäisiä sivulajikkeita.
Ensin provosoidaan kohdetta henkilökohtaisuuksiin menemällä, sitten aloitetaan sävykyttäys ja huomautetaan, että kannattiko reagoida noin tunteellisesti. Lopuksi kaasuvalotetaan väittämällä, ettei mitään provokaatiota ollut muualla kuin vastaanottajan mielessä ja huolitrollataan, että mahtaako kohteen reaktio pilata koko asian uskottavuuden.
Iskuja hallitaan maalittamalla, doksauksella ja sisältöä vyöryttämällä. Trollien taktiikoiden tunteminen auttaa puolustautumaan niitä vastaan.

Ad hominem - Mustamaalaus

"Tyypillistä käytöstä sinulta"
Tuollaista voi odottaa vain ammattikuntasi edustajalta
Trolli hyökkää viljelemällä henkilökohtaisuuksia, joilla ei ole merkitystä aiheen kannalta. Vastapuoli jää sanattomaksi, kun yhtäkkiä pitäisi olla puolustamassa omia luonteenpiirteitä, tekemisiä, kokemusta, taustaa tai ammattia. Taktiikkaan puree tehokkaimmin sulkeistaminen. Argumenttivirheestä otetaan koppi ja siirretään se sivuun. Voimmeko nyt keskustella itse asiasta?

Ad populum – Yleinen mielipide

"Yleisesti ajatellaan tai kaikkihan tietävät, että..."
Trolli viittaa väitteen kannatukseen tai suosioon, perustellen sillä sen totuusarvoa. Yleistäminen muiden tahojen ajatteluun tapahtuu tilanteissa, joissa omat väitteet eivät kanna riittävän pitkälle. Silloin lyödään pöytään toteamus, että myös nämä tai nuo ovat tästä samaa mieltä.

Ad verecundiam – Auktoriteettiin vetoaminen

"Sellaiset jotka sentään tuntevat korrelaation ja kausaliteetin eron hakkasivat pinnallisen analyysisi palasiksi"
“Tuskin voit kuvitella tietäväsi asiantuntijoita paremmin, mistä tässä on kyse?”
Trolli vetoaa siihen, että joku jossain tietää asian paremmin, vedoten auktoriteetin sanaan tai arvovaltaan, esittämättä kuitenkaan sen kummempia perusteita. Näin toimien yritetään saada painoarvoa väitteelle, jos keskustelu ei muuten mene haluttuun suuntaan. Trolli antaa ymmärtää, että suutarin pitäisi pysyä lestissään, sillä vain tunnustettu auktoriteetti kykenee ymmärtämään asioita, jotka ovat muille liian vaikeita tai monimutkaisia.

Bot –Botti

Automatisoitu profiili eli botti voi tekeytyä oikeaksi ihmiseksi ja jakaa suurimmaksi osaksi oikeaa asiallista materiaalia, joka tekee trollin tunnistamisesta vaikeaa. Jotkut trollin viesteistä kuitenkin selvästi huijaavat ja valehtelevat, yrittävät hajottaa erilaisia ryhmiä ja pyrkivät tukahduttamaan tai vaientamaan keskustelua. Some-jätit ovat voimattomia bottitilien rakentajien kanssa. Uusia syntyy yhtä nopeasti, kun vanhoja saadaan sammutettua. Raportoi ja hiljennä tai mykistä aina botiksi epäillyt profiilit, ja poista häritsevät kommentit, se lisää bottien rakentajien kustannuksia. Meillä kaikilla on vastuu siitä, että luomme sellaisen internetin, jonka jäseniä haluamme olla.

Concern trolling – Huolitrollaus

"Pilaatte tuolla kohkaamisella hyvän asian"
“Mikä tarkalleen on motivaatiosi tämän olemattoman asian esiin nostamisessa?”
"Et selvästikään halua käydä avointa julkista keskustelua aiheesta"
Huolitrolli tekeytyy myönteiseksi vastuunkantajaksi, joka haluaa ymmärtää asiaa paremmin. Mahdetaanko tässä sittenkin tehdä kärpäsestä härkästä? Epäilyksen siemen kylvetään kyseenalaistamalla keskusteluun osallistuvien henkilöiden motiiveja ja harkintakykyä.

Conspiracy theory – Salaliittoteoria

"Oikeasti tässä taustalla ovat selvästi isommat asiat"
Trolli rakastaa salaliittoteorioita ja rakentelee loputtomia teorioita kehityskuluista, joiden takana on muilta piilossa pidetty sopimus, suunnitelma tai strategia tietyn päämäärän saavuttamiseksi. Kulkee käsi kädessä psykologian niin kutsuttujen ylivertaisuusvinoumien kanssa. Niitä esittävät ihmiset, jotka uskovat tietävänsä aiheesta sitä enemmän, mitä vähemmän he oikeasti siitä ymmärtävät. Salaliittoteoria on immuuni vääräksi todistamiselle. On myöntämisen merkki, jos väitettä ei kiistetä. Jos väite kiistetään, myös se on merkki salaliitosta.

Derailaaminen – Sivuraiteilu

“Jouduin jäähylle keskustelusta, jossa rikosten uhrit kertoivat kokemuksistaan, kun uskalsin kyseenalaistaa heidän tarinoitaan. Oliko rangaistus oikeudenmukainen ja mitä seurauksia sillä on itselleni?”
Keskustelua viedään tarkoituksella pois alkuperäisestä aiheesta, ja yritetään vetää muut puhumaan jostain sivuseikasta. Tarkoituksena on hukuttaa alkuperäinen keskustelu uuden, epäolennaisen aiheen alle. Sivuraiteelle viemisen välineenä käytetään usein olkinukkea.

Don't feed the Troll – Älä ruoki trollia

Älä ruoki trolleja. Vastaamalla lahjoitat trollille omaa sosiaalista pääomaasi ja vahvistat trollin toimintaa ja tavoitteita. Vaikka trolliin ei kiinnittäisi mitään huomiota, saattaa kiusaaminen jatkua trollien ryhmäajattelun vuoksi. Silloin on moderointi eli häiritsevien viestien poistaminen olennaista.
Meillä kaikilla on yhdessä vastuu siitä, että luomme sellaisen ympäristön ja yhteiskunnan, jonka jäseniä haluamme olla. Kiusaamiselle laitetaan parhaiten loppu muuttamalla sosiaaliset normit siellä, missä häirintää tapahtuu. Puutu asiaan, jos huomaat jonkun olevan trollauksen kohteena. Ilmoita olevasi eri mieltä, pyydä trollia lopettamaan tai kysy, miksi toimit tuolla tavalla. Jos ystävällinen palaute ei tehoa, nosta esiin argumentointivirheet, merkitse trolli #Äläruokitrollia-hashtagilla varoitukseksi muille. Estä tai hiljennä profiili ja raportoi se alustan ylläpitäjälle.

Doxxing – Doksaus

Trolli tekeytyy salapoliisiksi ja etsii kohteeseen liittyvää tietoa esimerkiksi sosiaalisen median kanavista. Nämä voivat olla pahaa-aavistamattoman henkilön itsensä jakamia valokuvia, työpaikkatietoja sekä yhteystietoja, kuten osoite- puhelinnumero tai sähköposti. Trolli levittää tietoja, jolloin häirinnän määrää voidaan kasvattaa ja siirtää se myös fyysiseen maailmaan. Materiaalista saatetaan tehdä vitsikuvia, meemejä, valeprofiileja tai vaikka tilata trollattavan osoitteeseen tuotteita verkkokaupasta. Mikäli kohde esiintyy julkisesti, saattaa trolli ilmaantua paikalle häiriköimään.

Flooding – Vyöryttäminen

Tavoitteesta riippuen keskustelu vyörytetään lukuisilla asian puolesta tai vastaan olevilla argumenteilla, joka hukuttaa alleen kaiken muun. Näin saadaan olemattoman pienen joukon äänen kuulostamaan merkittävän suurelta. Hiljalleen täysin kohtuuton ajatus alkaa näyttää yleiseltä ja hyväksyttävältä mielipiteeltä. Teematrollit kyttäävät tietyn aihealueiden keskusteluja ja hyökkäävät niihin määrätietoisesti, riitaisuutta kylväen, ilmapiirin pilaten, ja asiasta kiinnostuneet karkottaen. Vastakkainen metodi on haudata kriittiset äänet kehujen tulvaan. Tähän ovat some-aikana erikoistuneita pr-toimistot. Jos joku kritisoi yritystä, masinoidaan kehukampanja.

Gaslighting – Kaasuvalotus

"Pöyristyminen saa yhä mitättömämpiä syitä"
“En ole koskaan toiminut noin, olet keksinyt kaiken omasta päästäsi”
Kaasuvalotus on trollauksen hienovaraisin muoto. Se saa vastapuolen epäilemään harkintakykyään, muistiaan, mielenterveyttään, ja kyseenalaistamaan tapahtuneen merkitystä. Trolli voi väittää toisen liioittelevan, valehtelevan tai sitten hänen herkkyytensä aiheuttaa ongelmia. Trolli on yleensä täysin tietoinen tekemisistään, mutta vastapuoli ei voi sitä todistaa. Epävarmuus valtaa uhrin, joka ei enää tiedä, mikä on totta. Onko ongelma sittenkin se, että kokee todellisuuden eri tavalla kuin muut?

Goalpost moving – Maalitolppien siirtäminen

"Oikeastihan tässä on tämä ongelma, voisitko ottaa siihen kantaa"
Trolli vaatii perustelemaan jotain ja jatkaa loputtomasti uusien todisteiden vaatimista. Mikäli kohde ei toimita todisteita, hän on väärässä. Mikäli kohde toimittaa todisteita, trolli siirtää samalla maalitolppaa. Koska tolpat ovat jatkuvassa liikkeessä, maalia ei koskaan pääse syntymään.

Groupthink – Ryhmäajattelu

Trollauksen tavoite ei aina ole kohteen huomion saaminen vaan tärkeämpää on trolliryhmän muiden jäsenten arvostuksen tavoittelu. Trollit organisoituvat suljetuissa ryhmissään, jossa opitaan yhteisöjen tavat kommunikoida. Vaikka kiusaamisen kohde päättäisi olla ruokkimatta trolleja ja olla vastaamatta heille, trollaus saattaa silti jatkua. Saadakseen toisiltaan sosiaalista vahvistusta, trollit jakavat kiusaavien kommenttiensa linkkejä yhteisöissään ja ottavat kommenteistaan sekä tekemisistään näyttökuvia. Oma joukko on aina oikeamielinen ja muut väärässä. Trolliryhmä toimii kuin kultti, jossa muut ovat vihollisia ja toisinajattelijoita ei sallita.

Splaining – Spleinaus

"Kiinnostavaa, sanoin itse noin jo 20 vuotta sitten. Katsos...”
“Naisethan eivät lainkaan osaa sijoittaa seuraavista syistä”
Liittyy tilanteeseen, jossa toiselle selvää asiaa selitetään hänelle ylimielisesti tai yksinkertaistaen, ikään kuin henkilölle, joka ei lainkaan ymmärrä sitä. Keskustelukumppani kokee selittäjän puheen alentavaksi tai holhoavaksi. Spleinauksella on monta alalajia. Rikasselittäjä selittää vähävaraiselle, miten rahaa käytetään, setäselittäjä avaa naiselle, miten asia toimii ja nörttiselittäjä paneutuu toisen suosikkiohjelmiston tai pelin nyansseihin kuin paraskin asiantuntija.

Shaming – Solvaus

"Miten kehtaat liikkua ulkona, kun naamasi on kuin hevosen perä"
Huorittelua, homottelua ja nimittelyä. Mitätöinti, halventaminen ja ulkonäkökommentit kuuluvat varsinkin nimimerkin takaa huutelevan trollin valikoimaan. Sisältää loputtomasti alalajeja, kuten ylipainoisten läskisolvaus. Tavoite on murentaa kohteen omanarvontunto ja aiheuttaa syvää häpeää. Joskus tämä johtaakin epätoivoisiin tekoihin.

Strawdoll – Olkinukke

"Tässä tarkoitetaan näköjään sitä, että"
“Selvästikin tämä on väitteesi, etkä piittaa lopputuloksesta pätkääkään”
Vastapuolen argumentti sivuutetaan pukemalla se vääristettyyn, heikompaan tai naurettavaan muotoon. Trolli laittaa sanoja toisen suuhun yrittämättä edes ymmärtää, mistä alun perin oli kyse. Hän tekee erikoisen tulkinnan toisen ajatuksesta ja sitten vaatii kumoamaan tulkinnan. Tämä on tietysti mahdotonta, koska kyseessä on trollin tekemä tulkinta. Vastapuoli huomaa olevansa aivan toisessa aiheessa eikä ymmärrä, miten sinne päädyttiin. Trollin tavoite on mitätöidä toinen ja hänen ajatuksensa.

Targeting – Maalittaminen

Tiedät olevasi maalituksen kohde, kun kimppuun hyökkää poikkeuksellisen suuri komppania kielteisiä kommentaattoreita. Ryhmäiskussa on pahimmillaan kyse monikanavaisesta organisoidusta informaatiosodankäynnistä. Vihamielisten bottien, nimettömien tilien ja rähjääjien armeija ahdistelee kohdettaan somessa, sähköpostissa, puhelimessa, netissä ja joskus myös fyysisessä maailmassa. Tavoite on kohteen säikäyttäminen, nolaaminen ja vaientaminen. Toimii kuin susilauma, jonka voima on joukossa eikä yksilöissä.

Tone policing – Sävykyttääminen

"Pitikö tuostakin nyt suuttua"
Olisit uskottavampi, jos osaisit keskustella ystävällisempään sävyyn
Polisointi eli sävykyttääminen on toisen puheen tai käytöksen arvostelua, "älä nyt suutu, ylireagoi tai ole hysteerinen". Kohteen tunteellisuus, vihaisuus tai asiaton käytös nostetaan ongelmaksi, vaikka häntä olisi tietoisesti provosoitu suuttumaan. Sävykyttääjän läheinen sukulainen on oikeinkirjoituskyttääjä. Jos kielitaito on noin heikolla tasolla, ajattelun täytyy olla todella puutteellista.

Toxic Masculinity – Myrkyllinen maskuliinisuus

"Murskasimme sinut ja teimme ajatuksistasi hakkelusta. Hävisit."
“Naiset tekevät maailmasta paremman ja kauniimman”
Myrkyllinen maskuliinisuus tarkoittaa tapaa, jolla käsitetään oikeanlainen miehisyys ja sukupuoli-identiteetti. Ilmenee rakenteissa, asenteissa, vallankäytössä, sanavalinnoissa sekä ikävän käytöksen oikeuttamisessa sillä perusteella, että miehet nyt vaan ovat tällaisia. Naisviha on noussut globaaliksi ilmiöksi, joka pahimmillaan terrorisoi kohteiden mahdollisuuksia osallistua julkiseen keskusteluun.

Troll telephone – Trollipuhelin

Toimii samaan tapaan kuin seuraleikki, jossa kokoonnutaan riviin tai jonoon. Toisessa päässä oleva kuiskaa viestin seuraavalle, joka välittää sen eteenpäin, kunnes päästään jonon loppuun. Trollipuhelin toimii siten, että joku esittää jossain erikoisen väitteen, seuraava olettaa sen todeksi, kopioi ja levittää viestiä muualle, kunnes sitä on lopulta monistettu ja muokattu ympäri internetiä.

Whataboutism – Mutkuttelu

"Afrikassa ovat asiat vielä huonommalla tolalla"
“Hitlerkin oli ateisti ja kasvissyöjä”
Keskusteluun vastaaminen toteamalla, että itse asiassa jossain muualla tai muuna aikana ovat asiat olleet vielä huonommalla tolalla ja siihen voi tämäkin asia johtaa. Menettelyn avulla voi toki paljastaa kaksoisstandardeja, jossa yhdelle on eri säännöt kuin toiselle. Usein sitä kuitenkin käytetään kiinnittämään huomio muuhun epäkohtaan, kuin siihen mistä oli alun perin puhe.

Sanakirjan kokoamiseen osallistui FT, lääketieteen kandidaatti Tilly Ingeborg Furu.


EDIT. 21.4.2020

Sealioning - hylkeily

Wikipedia: kysellään uudelleen ja uudelleen perusasioita tai helposti muualta löytyvää infoa, ja samaan aikaan väitetään, että itsellä olisi vilpitön halu keskusteluun. Hermostumiseen vastataan, että toinen osapuoli ei halua siis keskustella.
Urban dictionary: Hienovarainen trollauksen muoto, johon liittyy "vilpillisiä" kysymyksiä. Kysymykset kehystetään valheellisesti vilpittömäksi haluksi tietää, ja tiedon antamisen / opettamisen taakka asetetaan kokonaan vastaajan harteille. Jos syötti onnistuu, toinen osapuoli voi sitoutua ja huolellisesti laatia vastauksen väärässä toivossa auttaa jotakuta oppimaan. Kysyjän tarkoitus on kuitenkin vain häiritä tai tuhlata toisen osapuolen aikaa, eikä hänellä ole aikomustakaan todella harkita vastaajan näkökulmaa. Sen sijaan hän reagoi jokaiseen tietoon tulkitsemalla sitä väärin tai pyytämällä lisätietoja, ad nauseam (=argumentti tai kekustelu, joka jatkuu ja jatkuu, pahoinvointiin saakka).

3 kommenttia:

 1. Kiitos tästä Feminiksi-Pirkka-viihdepläjäyksestä, Keijo Kaarisade. Olisit vielä viimeistellyt uhriutuvan plagiointiesseesi poistamalla "FT, lääketieteen kandidaatti Tilly Ingeborg Furun" nimen sen lopusta niin että voisit ottaa kunnian siitä itsellesi eivätkä kaikki tajuaisi Kauppalehden sivuilta copypastetetuksi paskaksi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hyvä Anonyymi, mitä yrität sanoa tällä kommentillasi? Lähteet ja linkit on selvästi merkitty, ei pitäisi olla epäselvää, mistä tämä teksti on peräisin. Jos pidät tätä parodiana, kannattaa laittaa kommentti alkuperäiselle kirjoittajalle.

   Poista
  2. ... ja tähän sain Anonyymiltä sellaisen kommentin, jota en julkaise. Olitkohan humalassa tai hoidon tarpeessa?

   Poista

Kommentoi harkiten, kiitos!